Ga naar content
Home  › ... Agenda

Voorstelling Struikelstenen

4-5-2024 | Kunst- en cultuur
Verteller Marius Gosschalk vertelt aan de hand van de inhoud van drie brieven het verhaal achter de struikelsteen van Salomon Zeitscheck en wordt hierin bijgestaan door de musici Rossi Ovtcharova (viool) en Izhar Elias (gitaar) die het verhaal muzikaal ondersteunen. Het verhaal is gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ van Abel J. Herzberg. Een boeiende vertelling, aansluitend aan de dodenherdenking op het Verploegh Chasseplein.
Voorstelling Struikelstenen

Over de voorstelling
Struikelstenen is een muzikale vertelling die is voortgekomen uit een groots opgezette productie genaamd Job Passie die op 2 april in de Bergkerk in Amersfoort is opgevoerd in samenwerking met het Koninklijke Harmonieorkest OBK Zeist. Die voorstelling was gebaseerd op de novelle Drie Rode Rozen en de voorstelling Job op Schokland van Henk van Ulsen. Uit deze vertelvoorstelling met groot orkest is de voorstelling Struikelstenen voortgekomen. Het orkest is vervangen door een viool en een gitaar en de tekstideeën uit Job op Schokland zijn eruit gehaald waardoor de voorstelling alleen nog is gebaseerd op teksten uit Drie Rode Rozen. Het verhaal is verder ongewijzigd.

Salomon Zeitscheck
Salomon Zeitscheck is een eenvoudig man, kleermaker van beroep, maar dat was vroeger, vóór de oorlog, toen hij nog zoveel las en diep over de dingen nadacht. Diep nadenken is hij blijven doen, maar niet meer over alle dingen. Salomon Zeitscheck overdenkt nog maar één ding: het leed dat hem is overkomen en meer nog het waarom. Zijn drie kinderen werden weggevoerd, zijn vrouw pleegde zelfmoord; tweeëntachtig familieleden zou hij in die ene oorlog verliezen, slechts één kwam terug. Salomon Zeitscheck is eenzaam achtergebleven, peinzend over straf en schuld en hoe er zonder schuld toch zoiets als straf kan zijn.

In deze lange periode van overdenking valt hem min of meer toevallig het boek Job in handen; de verwantschap is groot: ook Job leed volkomen buiten eigen schuld en verweet God dat diens beheer over de wereld niet op recht maar op willekeur berust. In tegenstelling tot Job die overtuigd van Gods almacht zijn aanklacht niet doorzet, denkt Salomon Zeitscheck het proces tegen God tot het einde toe door. Hij leert zo tot wie hij zijn aanklacht in werkelijkheid moet richten, hij leert ook de diepere zin van geloof, hoop en liefde herontdekken: drie rode rozen is alles wat hem bij z’n dood rest.

Drie Brieven
De voorstelling is gebaseerd op de drie brieven die Salomon Zeitscheck in de novelle schrijft aan de bijbelse Job in wie hij een lotgenoot, gesprekspartner en steeds meer een goede vriend vindt. De voorstelling begint bij de vijf struikelstenen die voor het huis liggen waar de familie Zeitscheck voor het laatst gezamenlijk in vrijheid en vrede heeft gewoond. Voor ieder gezinslid een struikelsteen. Achter iedere struikelsteen een persoonlijk verhaal. Maar er is ook een koffer gevonden, zoals er zovele koffers gevonden zijn. In die koffer zijn de drie brieven die Salomon aan Job heeft geschreven bewaard gebleven. Zij nemen ons mee in het verhaal van Salomon Zeitscheck en zijn zoektocht naar het waarom van het grote leed dat hem is overkomen.

De voorstelling Struikelstenen 
Verteller Marius Gosschalk vertelt aan de hand van de inhoud van deze drie brieven het verhaal achter de struikelsteen van Salomon Zeitscheck en wordt hierin bijgestaan door de musici Rossi Ovtcharova (viool) en Izhar Elias (gitaar) die het verhaal muzikaal ondersteunen.

Locatie
De Windwijzer, Schiedamseweg 95 Vlaardingen
Kosten
Vrije gift
Tijd
21.00 uur
Datum
4-5-2024

Nog meer data

‹ Naar de agenda

Word donateur

Steun De Windwijzer en word donateur

Contact
De Windwijzer
Schiedamseweg 95
3134 BD Vlaardingen
(010) 434 78 87
info@dewindwijzer.nl