Ga naar content

Privacyverklaring

Zodra je onze website dewindwijzer.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In de privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons via info@dewindwijzer.nl

Klik hier voor onze privacyverklaring.

 

Word donateur

Steun De Windwijzer en word donateur

Contact
De Windwijzer
Schiedamseweg 95
3134 BD Vlaardingen
(010) 434 78 87
info@dewindwijzer.nl