Zin op Zondag – Elma Oosthoek – De lessen van Ubuntu: ik ben, omdat wij zijn!

Bij de afschaffing van de apartheid was vergeving een duivels dilemma. Hoe kan een volk dat zoveel onrecht is aangedaan, dat zo vernederd is nog leven naast de daders? Nelson Mandela hield zich vast aan Ubuntu: de (Zuid)Afrikaanse levensfilosofie dat alles met elkaar verbonden is. We kunnen niet zonder de ander. Wij zijn, vanwege de ander: onze voorouders, het nageslacht, de aarde en de spiritualiteit. Zelfs daders en slachtoffers zijn met elkaar verbonden. Vergeving, verbondenheid en betrokken overleg zijn daarbij sleutelwoorden.

Wat kan een samenleving die veel meer gericht is op individuele ontwikkeling en het ‘ík’ leren van deze filosofie? Elma Oosthoek (haptonoom, veranderkundige) ging in Zuid-Afrika op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Ze filmde en interviewde tientallen mensen met als vraag: “mag ik van jou leren over Ubuntu?”. Bij terugkomst vroeg ze zich af: waar is het vanzelfsprekende van de verbondenheid gebleven van buren, naoberschap, kerkgemeenschappen, mienskip, grootfamilie?

En vooral, wat hebben we te doen, wat kunnen we leren van Ubuntu?

In deze Zin op Zondag vertelt Elma aan de hand van foto- en filmmateriaal van deze zoektocht. Ze nodigt de bezoeker uit om geen deelnemer maar deelgever te zijn van deze bijeenkomst.

– Zondag 18 juni 2023 van 15.00 – 16.00 uur