Zin op Zondag 16 oktober – Marga Haas – De taal van je dromen

‘Dromen zijn bedrog’, zegt de volksmond. Maar dromen kun je ook zien als een brief van je ziel aan jou. Over hoe jij tot je bestemming komt en wat je daarvoor nodig hebt. Alleen worden die brieven niet in keurig Nederlands geschreven. De ziel spreekt in beeldtaal, in symbolen. Een taal die we niet meteen verstaan, maar die we, als we er aandacht aan schenken, gaandeweg leren begrijpen.
Op 16 oktober vertelt theologe Marga Haas (www.margahaas.nl) over de betekenis van dromen en geeft zij de gouden sleutel voor het verstaan van hun boodschap.

Zondag 16 oktober van 15.00-16.30 uur.