Zin op Zondag met Jean-Jacques Suurmond op 21 juni

Volgens de dichter Rilke is eenzaamheid ‘het vreemdste, wonderlijkste en ondoorgrondelijkste dat ons kan overkomen’. Mooi gezegd kun je denken, maar eenzaamheid voelt, zeker in deze tijd van beperkingen vanwege het virus, vaak ook guur. Alsof je een kale tak bent die in de herfstwind tegen een muur slaat.

Vaak vluchten we voor de eenzaamheid, waarmee we echter ook vluchten voor onszelf en voor God. Deze lezing helpt oog te krijgen voor het bevrijdende potentieel dat erin verborgen ligt, zodat we minder afhankelijk worden van anderen en de omstandigheden. Eenzaamheid wordt dan een weg van zelfwording, van persoonlijke groei die tot een grotere en diepere verbondenheid leidt. Denk aan de monnik (het woord komt van monos, alleen) die, met als enig gezelschap een bed, een stoel en een kerkmuis, zich verbonden voelt met de hele wereld en van daaruit voor haar bidt.

Dr. Jean-Jacques Suurmond is voormalig predikant in Vlaardingen, coach/supervisor en publicist. Hij werkte mee aan de bundel Altijd Etty (redactie T. Jorna en J. Marijn, uitgeverij Ten Have 2014). Zijn laatstverschenen boek is God zijn, een oefening in bescheidenheid. (Meinema, 2017). Website: www.jean-jacquessuurmond.nl 

Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar. Dus graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl