De mensen van De Windwijzer

De activiteiten van De Windwijzer drijven voornamelijk op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Ongeveer honderd mensen zijn op verschillende terreinen actief. Zo zijn er een maaltijd- en ontvangstcommissie, een commissie voor onderhoud en verbouwing, een programma- en expositiecommissie, een team voor licht en geluid en gastdames en -heren. Ook in verschillende andere groepen zijn vrijwilligers actief.

Wilt u zelf ook vrijwilliger worden, of overweegt u dat en wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Jacoline Wapenaar of Lida van Heteren, vrijwilligerscoördinatoren binnen De Windwijzer via  vrijwilligers@dewindwijzer.nl
Als vrijwilliger kunt u rekenen op ondersteuning en eventueel training van Jacoline en/of Lida.

De volgende drie mensen zijn als zelfstandige of op basis van detachering actief binnen De Windwijzer.

Rob van Herwaarden, coördinator diaconaal werk

Wie zijn er werkzaam in de Windwijzer“Ik ben als diaconaal consulent door de diaconie voor 20 uur per week beschikbaar gesteld om te werken in De Windwijzer. Ik houd mij met name bezig met de markten en winkels, de organisatie rondom diaconale thema’s via themabijeenkomsten, activiteiten, cursussen en voorstellingen. Ik doe dit alles vanuit het diaconaal bureau dat ook gevestigd is in De Windwijzer en waar ook Marjan van Voorden werkt als administratieve kracht. Ik ben één van de initiatiefnemers geweest van De Windwijzer en ik ben enthousiast over deze vorm van kerk-zijn in de stad.”

Rob is rechtstreeks te bereiken via  rvanherwaarden@dewindwijzer.nl

 

Abeltje Hoogenkamp, coördinator missionair werk ( tot 1 juli 2020)

 

“Als missionair coördinator werk ik 8 uur per week voor De Windwijzer. Bezinning en ontmoeting zijn de thema’s waarmee ik mij in De Windwijzer bezig houd. Het gaat vooral om de programma’s voor mensen die onderweg zijn met hun hoop en verlangen, soms zoekend en met vragen en verwarring. Programma’s met inspiratie en spiritualiteit.In een tijd waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is en het leven soms een mallemolen lijkt, ben ik blij met een plek als De Windwijzer.”

 

Abeltje is rechtstreeks te bereiken via abeltjehoogenkamp@gmail.com

 

Raoul van Weert, beheerder/conciërge

Raoul is binnen De Windwijzer als beheerder/conciërge de spin in het web. Hij zorgt dat de ruimtes ingericht zijn voor de activiteiten die plaatsvinden. Hij regelt koffie en thee en probeert antwoord te geven op al uw vragen. Weet hij zelf het antwoord niet, dan zorgt hij dat u bij de juiste mensen terechtkomt.

Raoul is inmiddels al sinds 2011 gedetacheerd vanuit Stroomopwaarts en een vertrouwd gezicht binnen De Windwijzer.

 

 

Op de achtergrond …..

Bestuurssamenstelling van De Windwijzer

Theo Werner                         (voorzitter)
Anneke van der Graaff          (secretaris)
Wim Bijl                                 (penningmeester)
Lianne van Rijn
Jacoline Wapenaar
Cock Wielaard
Frank Kazenbroot

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaatsadres:
p/a Alletta Jacobskade 160, 3137 TE Vlaardingen
Centraal mailadres voor het bestuur:  secretaris@dewindwijzer.nl