Vrijwilliger worden …

In de Windwijzer worden haast alle taken en klussen  door vrijwilligers uitgevoerd. Er zijn grote en kleine activiteiten, er is denk- en doewerk, voor een ieder wat wils.  Hier op de site zetten we met een regelmaat grotere en kleinere vrijwilligersvacatures, die we binnen De Windwijzer hebben. Wellicht iets voor u? Voel u vrij om hier het gesprek over aan te gaan. Een mailtje naar onze vrijwilligerscoördinatoren, Jacoline Wapenaar en Lida van Heteren, is voldoende. Dat kan via vrijwilligers@dewindwijzer.nl

U wilt iets doen, maar het staat hier niet bij? Ook dan een mailtje sturen. Wie weet is er toch iets waarvan u energie en voldoening krijgt. We zijn een veelzijdige organisatie, met een breed aanbod van activiteiten en werkzaamheden.

 

 • Vrijwilliger techniek bij programma-onderdelenTijdens diverse programma-onderdelen, maar ook bij externe verhuur, is het belangrijk dat het Licht & Geluid in De Windwijzer goed wordt verzorgd. Momenteel hebben wij een tweetal vrijwilligers die paraat staan om tijdens deze avonden te zorgen dat de muziek draait, de microfoons zijn aansloten, de juiste personen worden uitgelicht met de lichtinstallatie, de beamer functioneert  enzovoort.  De man/vrouw die vanachter de schrijven zorgt dat we alles goed kunnen horen en zien. Natuurlijk krijgt u alle uitleg die nodig is en u draait eventueel ook een of twee avonds mee met een van de huidige technici.De planning van de avonden gaat via inroostering en gebeurt in goed overleg. U bent voor minimaal 2 avonden  of dagdelen overdag)  in de maand hiervoor beschikbaar.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan vrijwilligers@dewindwijzer.nl  Lida of Jacoline brengen u dan contact met Bob Vlaskamp, onze coördinator Techniek.

 • Contactpersoon Fondsenwerving
  Ben jij iemand die in staat is om onze programmaonderdelen te vertalen naar zogenaamde fondsaanvragen. Er zijn vele fondsen in Nederland die initiatieven als van De Windwijzer willen ondersteunen. Ze staan vermeld in bijvoorbeeld De Fondsen DVD die wij in bezit hebben. Ook op internet is veel informatie te vinden. Wij zoeken iemand die een paar keer per jaar een fonds wil aanschrijven met een of meerdere van onze programma-onderdelen om zodoende wat extra financiele armslag te creëren en juist die dingen te doen waar anders geen geld voor is.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan vrijwilligers@dewindwijzer.nl Lida of Jacoline brengen u dan contact met Theo Werner, voorzitter van het bestuur. 

 • Sterke handen voor in de Weggeefwinkel
  Veel spullen worden binnengebracht bij de weggeefwinkel. Maar met regelmaat moeten ook spullen verzameld en vervoerd worden naar het Irado inzamelpunt. De huidige medewerksters van de Weggeefwinkel missen iemand die hen kan helpen bij dit sjouw en afvoerwerk. Met het regelmatig vernieuwen van de spullen in onze weggeefwinkel blijft dit initiatief voor bezoekers waardevol. U kunt daar een belangrijke bijdrage aanleveren.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan vrijwilligers@dewindwijzer.nl  Lida of Jacoline brengen u dan contact met Rob van Herwaarden, verantwoordelijk voor de weggeefwinkel.

 • Iemand met groene vingers en gevoel voor sfeer
  Wat is er vriendelijker dan her en der een bloemetje op de tafel  en bijvoorb eeld  een mooi bos op de bar of bij binnenkomst. Bloemen en groen dat zegt: “Wees welkom, we hebben aandacht voor u en voor het gebouw”. Wat betekent dit : één of twee keer per week komt u langs om te zien hoe een en ander erbij staat. Er is een budget voor bloemen. Ook goed om te weten: er mogen ook bloemen bij het stadlandbouwproject “De Ruytenburg” geplukt worden.

 

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan vrijwilligers@dewindwijzer.nl  Lida of Jacoline kunnen u hier meer over vertellen.

 • Facebook beheerder
  De Windwijzer heeft een facebookpagina. Maar wij zoeken iemand hebben die hier handig mee om kan gaan. Die de activiteiten met regelmaat vermeld, evenementen kan aanmaken en zo nu en dan met een leuke foto, een verslag van een avond of op een andere manier de aandacht in de wonderbaarlijke wereld die Facebook heet, wil trekken.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan vrijwilligers@dewindwijzer.nl  Lida of Jacoline brengen u dan contact met Theo Werner, voorzitter van het bestuur. 

 • Vrijwilligers voor schilderklussen Wij hebben nog plaats voor enkele mensen die het leuk vinden om met hun handen bezig te zijn, vooral mensen die de kwast ter hand willen nemen.Een plezierig ogend huis vraagt om goed onderhouden verfwerk. dat geldt ook voor de Windwijzer. Een deur, en muurtje, daklijsten, beschadigde post, medelingenbord; het zijn zomaar enkele van de zaken die zo nu en dan een lik verf nodig hebben.Bent u iemand die hier lol in heeft. U kunt dat op een vast moment in de week doen, maar het is ook prima wanneer u in uw ritme en op de dagen dat het u uitkomt de voorkomende klussen aanpakt. ‘s Maandagsochtend zij enkele onderhoudsvrijwilligers al vaak actief.U hoeft zeker geen professionele schilder te zijn, maar wel iemand die netjes werkt en ook weet hoe verfwerk wordt uitgevoerd.Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan vrijwilligers@dewindwijzer.nl  Lida of Jacoline brengen u dan contact met Aad den Hoedt, onze coördinator Onderhoud.

Indien u hier verder over wilt spreken: stuurt u dan een mailtje naar vrijwilligers@dewindwijzer.nl Er wordt dan door Jacoline Wapenaar of Lida van Heteren snel contact met u opgenomen om hier over te spreken.

En u wilt wel iets doen … maar het staat hier niet genoemd … ook gewoon reageren!