Word Vriend!

Het werk van De Windwijzer wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van De Windwijzer. Deze stichting heeft tot doel om gelden bij fondsen, subsidiegevers en particulieren vrij te maken, waarmee activiteiten van De Windwijzer bekostigd kunnen worden.

Daarnaast is dit ook een groep mensen die zich schaart rondom de medewerkers en vrijwilligers van De Windwijzer. Vrienden die betrokken zijn en die het werk van De Windwijzer een warm hart toedragen.
Dat is essentieel om te realiseren wat De Windwijzer wil zijn: een breed gedragen initiatief binnen de Vlaardingse gemeenschap.

Als vriend van De Windwijzer houden wij u regelmatig via de e-mail op de hoogte van onze activiteiten.

U kunt zich aanmelden via de website  www.vriendenvandewindwijzer.nl
Secretaris: Teun Goedknegt, Drevenpark 23, 3137 HB Vlaardingen,  vrienden@dewindwijzer.nl

De Stichting Vrienden van De Windwijzer is een Culturele ANBI-stichting, waardoor uw bijdrage/gift fiscaal aftrekbaar is (tegen 125%).

U kunt ons financieel steunen door een bedrag over te maken op IBAN bankrekening
NL67 RABO 0137 5734 64 t.n.v. Stichting Vrienden van De Windwijzer te Vlaardingen.