Pc-project

De Windwijzer is begin 2021 een pc-project gestart. We vragen bedrijven, instellingen of particulieren oude of overbodige pc’s niet weg te gooien, maar bij ons in te leveren. Wij maken de computers schoon, vernieuwen de software en zorgen bijvoorbeeld voor een schone, snelle harde schijf met voldoende geheugen. Vervolgens worden de vernieuwde pc’s gratis ter beschikking gesteld aan mensen die zich om financiële redenen geen pc kunnen veroorloven.We werken hiervoor samen met enkele hulpverlenende instanties, zoals Stichting Leergeld, de diaconie, Stichting Urgente Noden en enkele andere instanties. Ons streven is jaarlijks 25 computers aan Vlaardingse gezinnen ter beschikking te kunnen stellen.

Bij het opknappen en upgraden werken we samen met het Repair-Café binnen De Windwijzer. Ook hopen we hiervoor stagiaires vanuit het onderwijs te kunnen interesseren. Het succes is uiteraard afhankelijk van de pc’s die wij krijgen aangeboden.

Heb je als bedrijf, instelling of particulier een of meerdere pc’s die je voor dit project zou willen afstaan? Heel graag, we zijn er blij mee! Je kunt hiervoor contact opnemen, via ons algemene telefoonnummer 010-4347887. We komen ook graag langs.

Voor vragen over het pc-project kun je terecht bij Paul Burger, paulburger@dewindwijzer.nl