Open Huis

Op maandagochtend staat De Windwijzer in het teken van Open Huis, een gezellig en ongedwongen samenzijn. Vanaf 9.30 uur zijn bezoekers hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee, een praatje, een spelletje of het rustig lezen van de krant. Vrijwilligers zorgen voor een gastvrij onthaal en luisteren naar wat je zoal te vertellen hebt. Op de maandagochtend is ook de boekenmarkt en de weggeefwinkel open.

Een vast element vormt onze weekopening, steevast rond half elf. Iedereen is vrij zich hierbij aan te sluiten. We lezen gezamenlijk een kort gedicht, steken een kaars aan en praten hier soms wat over door. Het gedicht mag worden meegenomen en is de rest van de week ook te lezen in ons stiltecentrum ‘Windstilte’.

Vanaf 12.00 uur staat de soeplunch op het programma, aangeboden door een grote groep vrijwilligers die voor De Windwijzer soep maken via ons soepproject.

De lunch en de koffie/thee zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage stellen we uiteraard zeer op prijs. Het Open Huis duurt tot 13.00 uur.

Voor vragen over het Open Huis kun je terecht bij Paul Burger, paulburger@dewindwijzer.nl