Onderhuurders

Stichting Kinderopvang Mundo
Al 40 jaar verzorgt de stichting Mundo in verschillende plaatsen in de Regio Rotterdam kinderopvang en buitenschoolse opvang. In De Windwijzer is kinderdagverblijf ’t Hof gevestigd. De kinderopvang is gevestigd in ‘het achterhuis’ van De Windwijzer.
Zie voor meer informatie:  www.kinderopvangmundo.nl

Seniorenwelzijn
Seniorenwelzijn ondersteunt thuiswonende ouderen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en huurt in
De Windwijzer ruimte voor spelactiviteiten en Franse les.
Zie voor meer informatie:  www.seniorenwelzijn.nl

Diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen
In De Windwijzer is ook het diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen gevestigd. Dit bureau verzorgt de administratie en de boekhouding van de diaconie en coördineert het plaatselijke diaconale werk. Voorbeelden daarvan: de voedselbank, Noodfonds Vlaardingen en het project SchuldHulpMaatje. Op het diaconaal bureau werken diaconaal consulent Rob van Herwaarden en administratief medewerkster Marjan van Voorden. Kantoortijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
010 – 434 68 55  www.protestantsediaconievlaardingen.nl

Incidentele verhuur
Behalve aan de vaste huurders worden ruimtes in De Windwijzer ook incidenteel  verhuurd.  Zo worden er taallessen gegeven, drinkt een wandelclub wekelijks een kopje koffie of thee en zijn er regelmatig bijeenkomsten van woningbouwcorporaties, scholen en van bijvoorbeeld de gemeente Vlaardingen.

Bent u op zoek naar een mooie sfeervolle locatie voor een vergadering, workshop, lezing, presentatie, herdenkingsbijeenkomst of een feestelijk samenzijn? Dan heeft De Windwijzer u veel te bieden.

Voor meer informatie zie het onderdeel Verhuur op onze site. Bovenaan in het menu van de website