Filmavond 20 mei – The Bucket List (Hemels Film Festival)

The Bucket List is een komisch drama met Jack Nicholson en Morgan Freeman als twee patiënten met kanker die nog een aantal dingen gedaan willen hebben voor hun overlijden. Deze 2 mannen zijn twee uitersten die elkaar leren kennen wanneer ze in het ziekenhuis op één kamer komen te liggen. Ze blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan ze op voorhand dachten. Zo willen ze nog een aantal zaken ondernemen voordat ze het loodje leggen en hebben beiden een onbewust verlangen om met zichzelf in het reine te komen. Ze maken samen een onvergetelijke reis! Met veel humor en inzicht beleven zij hun avonturen, terwijl er na iedere onderneming weer iets van het lijst afgestreept kan worden.