De mensen

De activiteiten van De Windwijzer drijven voornamelijk op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Ongeveer honderd mensen zijn op verschillende terreinen actief. Zo zijn er een maaltijd- en ontvangstcommissie, een commissie voor onderhoud en verbouwing, een programma- en expositiecommissie, een team voor licht en geluid en gastdames en -heren. Ook in verschillende andere groepen zijn vrijwilligers actief.

Wilt u zelf ook vrijwilliger worden, of overweegt u dat en wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Jacoline Wapenaar vrijwilligerscoördinator binnen De Windwijzer via  vrijwilligers@dewindwijzer.nl
Als vrijwilliger kunt u rekenen op ondersteuning en eventueel training van Jacoline..

De volgende mensen zijn als zelfstandige of op basis van detachering actief binnen De Windwijzer:

Paul Burger, locatie-coördinator

Sinds de start van De Windwijzer, nu 12 jaar geleden, zijn de activiteiten sterk toegenomen. Dat is een mooie ontwikkeling en ook een bewijs dat De Windwijzer voorziet in een maatschappelijke behoefte in de Vlaardingse samenleving. Toename van activiteiten betekent ook meer ‘reuring’ en meer organisatie om al die activiteiten goed te laten verlopen. Sinds november 2019 werk ik voor 30 uur per week als locatie-coördinator, met als opdracht die ‘reuring’ en organisatie in goede banen te leiden. Dat betekent zorgen voor een schoon en veilig gebouw, afstemming om de programmering zo goed mogelijk te laten verlopen, veel contacten met de vrijwilligers en verdere professionalisering van de verhuur. Een uitdagende job, die ik tot nu toe met plezier uitvoer.

Paul is rechtstreeks te bereiken via paulburger@dewindwijzer.nl  of via 06 22 94 72 31

 

Bestuurssamenstelling van De Windwijzer

Theo Werner                         (voorzitter)
Anneke van der Graaff          (secretaris)
Wim Bijl                                 (penningmeester)
Lianne van Rijn
Jacoline Wapenaar
Cock Wielaard

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaatsadres:
p/a Alletta Jacobskade 160, 3137 TE Vlaardingen
Centraal mailadres voor het bestuur:  secretaris@dewindwijzer.nl