Odensehuis De Bovenkamer, iedere dinsdag- en donderdagochtend

Odensehuis De Bovenkamer Vlaardingen is één van de inmiddels dertig Odensehuizen in Nederland. Ons domicilie is De Windwijzer. De voorzalen van De Windwijzer zijn iedere dinsdag en donderdagochtend ingericht als een gezellige huiskamer voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is welkom. U kunt binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee. U kunt mee lunchen of deelnemen aan een activiteit. Niets moet en (bijna) alles mag. Bewegen, kunst en muziek zijn bij ons steeds belangrijke thema`s.
Met elkaar maken we het Odensehuis en maken we gebruik van ieders talenten. Wij, dat zijn alle mensen die De Bovenkamer bezoeken.

We praten over deelnemers en niet over patiënten, cliënten of vrijwilligers. Als je onkruid staat te wieden of de gehaktballen aan het draaien bent, voel je je dan cliënt, patiënt of vrijwilliger? Allemaal zijn we immers deelnemer van het Odensehuis.

Met elkaar bepalen we zoveel mogelijk wat er gebeurt tijdens de inloopochtenden In het Odensehuis staat kwaliteit van leven centraal. Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom. Woont u in de buurt en draagt u onze doelgroep een warm hart toe, kom gerust eens op visite en proef de sfeer.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die iets kunnen laten zien of iets kunnen vertellen over hobby of werk. Mensen met én mensen zonder geheugenproblemen of dementie. Mensen die met hun hond langslopen, mensen die een lekkere lunch kunnen klaarmaken samen met anderen, mensen die een auto hebben en wel eens willen rijden voor een uitstapje. Mensen die wij graag willen laten zien dat het leven niet ophoudt als je geheugenproblemen of dementie hebt. Mensen die de visie van de Odensehuizen een warm hart toedragen.

Iedere eerste donderdag van de maand is er een mantelzorggespreksgroep in een aparte ruimte. Ook worden er informatie-gespreksavonden georganiseerd, voor kinderen van mensen met dementie. Af en toe gaan we op stap, museum, Broekpolder, we verzinnen het met elkaar.

Odensehuis De Bovenkamer wordt ondersteund door de  gemeente Vlaardingen.

Kosten
: Per dag vragen we voor de koffie en de lunch een kleine bijdrage van €2.50. Maandelijks wordt een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd van €15. Met deze vrijwillige bijdrage
worden materialen en activiteiten gefinancierd.
:
Aanmelden en informatie : via info@debovenkamer.info;  Mob. 06 512 006 22
www.facebook.com/debovenkamerNWN
www.debovenkamer.info

Individuele afspraak bij u thuis of in de Windwijzer is mogelijk