Corona en De Windwijzer

De zomervakantie is voorbij en De Windwijzer is weer open voor ontmoeting en mooie programma’s. Natuurlijk houden we ons aan de regelgeving, maar we zijn blij dat er weer veel kan en we hopen dat dit najaar het coronavirus onder controle blijft.

Voor al onze activiteiten en ons programma verwijzen we u graag naar onze agenda.
Uiteraard hanteren wij daarbij de corona basisregels van de overheid, meer info.

We hopen u dit najaar weer te mogen ontmoeten!