ANBI-status en diverse publicaties

Publicaties samenhangend met de ANBI-status van De Windwijzer

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening, opgericht door de Protestantse Kerk van Vlaardingen. We zijn een huis waar men terecht kan voor een kop koffie en ontmoeting, een plek waar mensen zich thuis voelen. Ook vinden er veel culturele en maatschappelijke activiteiten plaats. Zo zijn er lezingen en debatten en worden gespreksgroepen en cursussen georganiseerd over religieuze en maatschappelijke thema’s.

Er zijn toneel- en muziekoptredens, exposities, schrijvers- en filmavonden en activiteiten voor mensen zonder baan en/of weinig inkomen. De Windwijzer verzorgt maaltijden en heeft naast een weggeefwinkel bijvoorbeeld ook een tweedehands boekenmarkt. Dit is slechts een greep. De Windwijzer heeft een veelzijdig aanbod waarbij steeds de drie genoemde woorden ‘ontmoeting, bezinning een dienstverlening’ te herkennen zijn.

De Windwijzer is sinds juni 2017 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling, een zogenaamde ANBI. Deze erkenning betekent dat giften aan de Windwijzer voor de inkomstenbelasting ‘aftrekbaar’ zijn. Dit kan voor de gever een belastingtechnisch voordeel opleveren.
Conform de wettelijke richtlijnen treft u hier het ‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen’ aan.

De Windwijzer heeft als RSIN/Fiscaal nummer: 821634689

Het Kamer van Koophandel nummer: 24479066

Adres van De Windwijzer, Schiedamseweg 95 3134 BD Vlaardingen

Bankrekeningnummer van de Windwijzer NL 57 RABO 0137 5747 11

Website:
 www.dewindwijzer.nl
Mailadres voor  het bestuur:
bestuur@dewindwijzer.nl

Het bestuur van De Windwijzer
Dhr. Th. Werner (Voorzitter)
Mevr. A. de Graaf (Secretaris)
Dhr. W. Bijl (Penningmeester)
Mevr. L. van Rijn (Lid)
Mevrouw J. Wapenaar (Lid)
Dhr. B. van Dorp (Lid)

De bestuursleden werken als vrijwilliger voor de Windwijzer en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Gedrag – veilige omgeving – vertrouwenspersoon
Binnen De Windwijzer zijn we samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving. Op 8 december 2021 heeft, in dat kader, het bestuur van De Windwijzer deze gedragscode vastgesteld.
Daarnaast heeft De Windwijzer ook vertrouwenspersonen, Nel van Bodegom en Bas Gravendeel. Heeft u behoefte om, vertrouwelijk, contact op te nemen met deze vertrouwenspersonen, mail dan naar vertrouwenspersoon@dewindwijzer.nl

Beleid en verslaglegging
Op 8 januari 2019 heeft het bestuur van De Windwijzer een beleidsadvies vastgesteld ten behoeve van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk van Vlaardingen inzake de visieontwikkeling 2020-2030 van de PGV. U kunt het beleidsadvies hier downloaden

  • Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld. Het algemene jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden. Het jaarverslag is niet alleen een document dat terugkijkt maar voor ons juist een uitgangspunt om vooruit kijken.
  • Naast het algemene jaarverslag wordt ook jaarlijks een financieel jaarverslag samengesteld.
    Het financiële jaarverslag 2021 is hier beschikbaar.

Laatste aanpassing van deze informatie 15 mei 2022