Alle programma-activiteiten van De Windwijzer tot aan 1 juni opgeschort.

Het bestuur van De Windwijzer heeft besloten om alle programma-activiteiten van en binnen De Windwijzer voorlopig tot aan 1 juni te laten vervallen of uit te stellen. De weggeefwinkel en de boekenmarkt zijn tot die datum helaas ook gesloten.

Een lastig besluit, juist omdat we weten dat onze activiteiten voor een groot aantal bezoekers en vrijwilligers veel betekenen. Huis van ontmoeting, dat zijn we nu even niet. Laten we toch proberen oog te hebben voor elkaar. Zien en omzien, aandacht waar nodig, hulp waar mogelijk.

Wij zullen wij mensen die zich inmiddels voor activiteiten hebben opgegeven apart informeren. Een aantal van de onderdelen dat nu vervalt proberen wij op een later moment weer in het programma op te nemen.

Helaas kunnen we nu even niet zijn wat we graag willen zijn, een levendig en gastvrij huis.
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn vermelden wij dit vanzelfsprekend op deze site.

Namens het bestuur van De Windwijzer,

Theo Werner