Odensehuis – De Bovenkamer elke dinsdag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur

De Bovenkamer is nu één van de inmiddels twintig Odensehuizen in Nederland. Ons domicilie is De Windwijzer. De voorzalen van De Windwijzer zijn iedere dinsdag en donderdagochtend ingericht als een gezellige huiskamer voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is welkom. U kunt binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee. U kunt mee lunchen of deelnemen aan een activiteit. Niets moet en (bijna) alles mag. Bewegen, kunst en muziek zijn bij ons steeds belangrijke thema`s.
Met elkaar maken we het Odensehuis en maken we gebruik van ieders talenten. In het Odensehuis staat kwaliteit van leven centraal. Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom. Woont u in de buurt en draagt u onze doelgroep een warm hart toe, kom gerust eens op visite en proef de sfeer.

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een mantelzorggespreksgroep in een aparte ruimte. Ook worden er dit voorjaar weer vier informatie-gespreksavonden georganiseerd speciaal voor kinderen en (volwassen) kleinkinderen van mensen met dementie.
Alle informatie vindt u op www.de bovenkamer.info en www.facebook.com/debovenkamerNWN of gewoon door te bellen naar 0615371474. Odensehuis De Bovenkamer wordt ondersteund door de gemeente Vlaardingen.
Kosten                 : wij vragen een bijdrage van € 2,50
Wanneer              : de bijeenkomsten zijn iedere dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur
Vanaf 5 februari 2019 loopt de inloopochtend over in De Buurtkamer.