ANBI-status

Publicaties samenhangend met de ANBI-status van De Windwijzer

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening, opgericht door de Protestantse Kerk van Vlaardingen. We zijn een huis waar men terecht kan voor een kop koffie en ontmoeting, een plek waar mensen zich thuis voelen. Ook vinden er veel culturele en maatschappelijke activiteiten plaats. Zo zijn er lezingen en debatten en worden gespreksgroepen en cursussen georganiseerd over religieuze en maatschappelijke thema’s.

Er zijn toneel- en muziekoptredens, exposities, schrijvers- en filmavonden en activiteiten voor mensen zonder baan en/of weinig inkomen. De Windwijzer verzorgt maaltijden en heeft naast een weggeefwinkel bijvoorbeeld ook een tweedehands boekenmarkt. Dit is slechts een greep. De Windwijzer heeft een veelzijdig aanbod waarbij steeds de drie genoemde woorden ‘ontmoeting, bezinning een dienstverlening’ te herkennen zijn.

De Windwijzer is sinds juni 2017 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling, een zogenaamde ANBI. Deze erkenning betekent dat giften aan de Windwijzer voor de inkomstenbelasting ‘aftrekbaar’ zijn. Dit kan voor de gever een belastingtechnisch voordeel opleveren.

De Windwijzer heeft als RSIN/Fiscaal nummer: 821634689

Het Kamer van Koophandel nummer: 24479066

Adres van De Windwijzer, Schiedamseweg 95 3134 BD Vlaardingen

Bankrekeningnummer van de Windwijzer NL 57 RABO 013 7574 711

Website:
 www.dewindwijzer.nl
Mailadres voor  het bestuur:
bestuur@dewindwijzer.nl

Het bestuur van De Windwijzer
Dhr. Th. Werner (Voorzitter)
Mevr. A. de Graaf (Secretaris)
Dhr. W. Bijl (Penningmeester)
Dhr. C. Wielaard (Lid)
Dhr. J. de Geus (Lid)
Dhr. A. den Hoedt (Lid)

De bestuursleden werken als vrijwilliger voor de Windwijzer en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De Windwijzer heeft een actueel vierjarenplan getiteld “De Windwijzer …  op weg naar 2020”. Deze notitie is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juni 2016. U kunt de notitie hier downloaden. Deze notitie zal in 2018 aangepast worden en opnieuw worden vastgesteld.

Vanuit dit document worden jaarlijks de zogenaamde  jaardoelen benoemd. Deze doelen worden aan het eind van het betrokken jaar geëvalueerd, waarna de doelen voor het nieuwe jaar worden verwoord.  In deze notitie zijn de jaardoelen 2016 opgenomen. De evaluatie van de jaardoelen 2016 en de jaardoelen 2017 vindt u hier.

  • Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld. Het algemene jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
  • Naast het algemene jaarverslag wordt ook jaarlijks een financieel jaarverslag samengesteld.
    Het financiële jaarverslag 2016 is hier beschikbaar.

Laatste aanpassing van deze informatie 28 maart 2017